OM OSS

Tumbäcks Gård AB är ett familjeföretag som drivs av Henrik och Erik Johansson.

Tidigare var jord- och skogsbruket vår huvudnäring, men idag utgör det endast en del av företagets verksamhet.

En av våra huvudgrenar numera är tjänster inom bygg- och anläggningssektorn. Vi utför markarbeten, murning, takbyten, målning och renovering både inomhus och utomhus, om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. Vi har även nyproduktion av byggnader som attefallshus, garage och förråd.

Vid bedriver också bemanningsverksamhet i liten skala då några av våra anställda är uthyrda till andra företag under delar av året.

Lantbruket utgörs idag av odling av spannmål och oljeväxter. Potatisodling var länge en viktig gren men är numera nedlagd. Skogsbruket bedrivs på konventionellt sätt.

Tidigare ingick även Tumbäcks grusterminal, grusutlastning och grustransporter i företagets verksamhet. Idag tillhör dessa verksamheter bolaget Tumbäcks Entreprenad AB som drivs av Mikael och Gunnar Johansson.

 

0708625597
erik@tumback.se

0702492910
henrik@tumback.se