VÄLKOMMEN TILL TUMBÄCKS GÅRD AB

Bygg och Entreprenad

Vi har ett brett utbud av hantverkstjänster. Genom vår breda kompetensbas och vår långa erfarenhet kan vi erbjuda våra kunder helhetstjänster från skiss och bygglovshandlingar till färdig produkt. Vi kan erbjuda enkla, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Affärsidén är enkel, bra kvalitet till ett schysst pris. Vi utför bland annat
 • Plattläggningar, murar, staket, markarbeten och trädgårdsanläggningar
 • Målningsarbeten inomhus och utomhus
 • Renoveringar inomhus och utomhus
 • Takbyten
 • Tillbyggnad och ombyggnad av befintliga fastigheter
 • Husgrunder
 • Nyproduktion av attefallshus, garage, förråd och dylika byggnader

Jordbruk & Skogsbruk

Lantbruket utgörs idag av odling av spannmål och oljeväxter. Potatisodling var länge en viktig gren men är numera nedlagd. Skogsbruket bedrivs på konventionellt sätt. Vi utför även tjänster åt andra, såsom plöjning, sprutning, skogsröjning och en del andra förekommande tjänster inom lantbruk och skogsbruk. På vinterhalvåret kan vi erbjuda snöröjning och snöskottning.

Bemanning

Vårt företag har idag ett tiotal duktiga anställda. Några av dem är uthyrda till andra företag under delar av året. Vi erbjuder idag bemanning till främst industriföretag och lager. Några av våra styrkor inom detta område är flexibilitet och arbetsvilja.

\n
\n
\n

Bygg och Entreprenad<\/h2>\n \n Vi har ett brett utbud av hantverkstj\u00e4nster. Genom v\u00e5r breda kompetensbas och v\u00e5r l\u00e5nga erfarenhet kan vi erbjuda v\u00e5ra kunder helhetstj\u00e4nster fr\u00e5n skiss och bygglovshandlingar till f\u00e4rdig produkt. \nVi kan erbjuda enkla, kvalitativa och kostnadseffektiva l\u00f6sningar. Aff\u00e4rsid\u00e9n \u00e4r enkel, bra kvalitet till ett schysst pris.<\/p>\n Vi utf\u00f6r bland annat\n
  \n
 • Plattl\u00e4ggningar, murar, staket, markarbeten och tr\u00e4dg\u00e5rdsanl\u00e4ggningar<\/li>\n
 • M\u00e5lningsarbeten inomhus och utomhus<\/li>\n
 • Renoveringar inomhus och utomhus<\/li>\n
 • Takbyten<\/li>\n
 • Tillbyggnad och ombyggnad av befintliga fastigheter<\/li>\n
 • Husgrunder<\/li>\n
 • Nyproduktion av attefallshus, garage, f\u00f6rr\u00e5d och dylika byggnader<\/li>\n<\/p>\n

  \n